Rychlý kontakt:
ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Jílkova 124, 615 32, Brno
Provozovna: Studenec 181, 675 02
+420 602 563 887
lukes@zahradnickeupravy.cz

Rostlinolékařství

Naše služby

Dobrý zdravotní stav rostlin spočívá především v následné péči o ně.
I přes dostatečnou zálivku a vyváženou výživu se stromy, keře i trvalky potýkají s chorobami a škůdci. Úkolem rostlinolékaře je diagnostikovat příčinu poruchy nebo poškození rostlin a v návaznosti na to navrhnout vhodné ošetření.

Členem našeho týmu je fytopatolog Marie Machanderová. Je absolventkou doktorského studia v oboru rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Znalosti ze studia obohatila zkušenostmi ze zahraničních stáží a především pak navázáním spolupráce s německými kolegy. V rámci své činnosti se věnuje determinaci patogenů a škůdců, odborným rostlinolékařským posudkům a návrhu a provádění ochranných opatření.

Více informací na: www.fytopatolog.cz