Rychlý kontakt:
ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Jílkova 124, 615 32, Brno
Provozovna: Studenec 181, 675 02
+420 602 563 887
lukes@zahradnickeupravy.cz

JIHOČESKÉ VERSAILLES

Soukromá rezidence nedaleko Slavonic propojuje historické formální zahrady s 21. stoletím. Nové založení velkorysého zázemí pro rodinu a prezentaci firmy v okolí historického objektu v koncepci Atelieru Krejčiříkovi.

Návrh zámecké zahrady byl inspirován tradičními a historickými postupy zahradního umění. Zahrada je členěna na čtyři části: okrasnou, užitkovou, ovocný sad a volnou krajinářskou úpravu k nivě Dyje.

Dominantou parteru je vodní prvek lemovaný alejí okrasných hrušní (sázená vel. 45-50 cm) s podsadbou květinových záhonů. Užitková zahrada je tvořena geometrickými tvary tisových (4084 ks) plůtků, jak byly zakládány kuchyňské zahrady v období baroka a renesance. Ornamenty jsou vysázené trvalkami a letničkami. Na užitkovou zahradu navazuje ovocný sad (Malus, Prunus) na terasách s podsadbou květnatých luk a extenzivní výsadbou cibulovin. Opěrné zdi jsou lemovány záhony růží a trvalek. Volná krajinářská část k nivě řeky Dyje je osázena domácími druhy stromů a keři, které propojují zahrady s krajinou.

Autor projektu: Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Investor: Rhea stav, s.r.o.

Foto: Ateliér Krejčiříkovi, www.atelierkrejcirikovi.cz