Rychlý kontakt:
ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Jílkova 124, 615 32, Brno
Provozovna: Studenec 181, 675 02
+420 602 563 887
lukes@zahradnickeupravy.cz

OBNOVA VRCHNOSTENSKÝCH OKRASNÝCH ZAHRAD HRADU PERNŠTEJN

Mimořádný rozsah prací po dobu 2 let na ploše přes 4 ha. Návrat 200 let zanedbaných ploch do podoby ze začátku 19. století.

Revitalizované území se nachází v Ochranném pásmu kulturní památky hradu Pernštejna. Od zrušení nevolnictví území postupně chátralo a zarůstalo lesem. Sortiment rostlin byl volen, aby reflektoval období založení zahrad a parku a inventář z r. 1806.

Výsadbové práce předcházela rozsáhlá asanace poškozených a nestabilních dřevin v prudkém svahu. Kácení muselo probíhat s opatrností, aby byly zachovány stávající porosty Hedera helix a Vinca minor, stejně jako často archeologicky odkrývané původní modelace terénu a stavby. Zahrady a park se skládají z částí: Terasová zahrada s palmetovými tvary ovocných stromů, trávníkovými plochami, růžovým kopečkem a květinovým záhonem; Krajinářská zahrada se solitérními stromy, okrasnými keři ve skupinách nebo v pásové výsadbě, travino-bylinným společenstvím trávníků a vinohradem okolo poustevny; Pravidelný parter, kterému vévodí 6 polí s letničkami z přímých výsevů, intenzivně udržované trávníkové plochy a ovocné dřeviny na trelážích, prostor je uzavřený tvarovaným živým plotem; Orientalizující zahrada tvořené sítí nepravidelných cestiček s mostky přes vodní plochu, kde okraj vodních ploch je doplněn extenzivními záhony; Přírodní zahrada tvoří přechod z okrasné části zahrady do krajinářské a je ponechána udržované sukcesi; a Terasy pod hradem.

Odkaz na časosběrné video: https://www.youtube.com/watch?v=V7ykCnJqXzw

Investor: NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži, www.hrad-pernstejn.eu

Autor projektu: Ing. Arch. Marek Tichý, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.